Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Jak je to s křesťanskou demokracií v ČR?

10. 11. 2008, autor: Marie Jílková
Jak je to s křesťanskou demokracií v ČR?
Rytířský sál Senátu Parlamentu ČR hostil jedno pošmourné podzimní odpoledne více než 160 lidí naslouchajících a ochotných diskutovat současnou situaci KDU-ČSL v politickém systému. 4. listopadu 2008 se tam za podpory Konrad Adenauer Stiftung a IPES konal seminář nad poslední knihou Petra Fialy Laboratoř sekularizace, seminář nazvaný "Vyhlídky křesťanské demokracie". Jaké tedy jsou vyhlídky křesťanských demokratů v sekularizovaném Česku a co o nich soudí jednotliví pozvaní řečníci?

Z pozvaných panelistů přijali pozvání Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity a autor knihy, Lubomír Mlčoch, profesor ekonomie a Jiří Zajíc publicista a novinář.
Celým odpolednem provázel David Macek, místopředseda KDU-ČSL a Marie Jílková, předsedkyně IPES.

Petr Fiala ve svém úvodu představil svá hlavní východiska při analýze současné situace KDU-ČSL. Strana podle jeho názoru trpí několika dilematy, resp. rozpory.

1. Křesťanská strana x strana křesťanů
Tento rozpor je zřetelný ve snaze činit z křesťanství politický program a je i v cizině reprezentován tzv. diskuzí o C, tedy o tom, zda má adjektivum "křesťanský" své místo v názvech politických stran. Nadto křesťanské strany napříč Evropou postupně ztrácejí monopol na hájení těchto hodnot, i členové ostatních stran jsou křesťany a mohou svůj světonázor prosazovat i v ostatních stranách politického spektra.

2. Stranická rodina x rodina strany
Strana se dlouhodobě profiluje jako evropská křesťanská demokracie, ve svýcm programových dokumentech se hlásí k programovým prioritám německé CDU a rakouské ÖVP. S tím ovšem nedrží krok členská základna, nejlépe patrné to byl na postoji k evropské integraci.

3. Silná organizace x slabá strana
KDU-ČSL jako jedna ze stran s největší členskou základnou získává vzhledem k tomuto lidskému kapitálu nepřiměřeně malý počet volených křesel. Tím nejsou uspokojovány potřeby jednotlivých členů a stávají se tak zdrojem dalších rozporů uvnitř strany.

4. Pravicová politika x strana středu
Podle Petra Fialy je shana lidovců umisťovat se ve středu odsouzena k neúspěchu - ve středu je možno pobývat dočasně a na pozici středové strany se útočí z sousedních pozic. Více, podle jeho názoru, straně vyhovuje umístit se v pravém středu a stát se tak přirozeným partnerem pravicové strany. Tato pozice je i "ohleduplnější" k voličům, dovoluje akcentovat sociální otázky v politickém programu. Naopak pozice v levém středu by KDU-ČSL nutila být více pravicovou.

Z analýzy situace, se zohledněním postupující sekularizace české společnosti pak formuluje doporučení orientovat se na menšinového, hodnotově ukotveného voliče. Posilovat tedy svoji pozici u současných přesvědčených voličů a postupně rozšiřovat svůj vliv přes hranice takto úzce vymezené skupiny.

Ostatní řečníci více či méně reareflektovali stanoviska Petra Fialy, přidávajíc svoje vlastní návody na řešení současné situace.

Zvukový záznam všech vystoupení a fotografie je možné stáhnout a prohlédnout si na níže uvedených odkazech.

Zvukový záznam

Fotogalerie