Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Aktuální číslo IPES Zpravodaje

02. 06. 2009, autor: Marie Jílková
Vyšlo nové číslo IPES Zpravodaje, věnované především křesťansko-demokratické politice v ČR.

Z obsahu vybíráme:

Jiří Foral: KDU-ČSL jako moderní strana „západního“ střihu?
...V posledních měsících probíhá uvnitř KDU-ČSL diskuze, viděná zvenčí jako boj o další směřování strany, a to buď pravým nebo levým směrem. Jde o proces, kterým si prošly i další křesťanskodemokratické strany, a to včetně vyostřených personifikovaných konfliktů. Zmiňme zde pouze dva příklady, jednak rakouskou ÖVP a dále holandskou CDA, tak jak je popsal Fraser Duncan zkoumající dilemata křesťanských demokratů v minulém desetiletí...

Michal Pink: Politická strana a její postavení
...Z počátku XX. století a v meziválečném období se většina politických stran pohybovala na bázi masové politické strany. Za hlavní průkopníky lze v tomto případě považovat socialistické, případně sociálnědemokratické formace. Vedle nich však současně vznikaly na podobném principu i další politické strany, což v českém prostředí dokazovala především Československá strana lidová, Republikánská strana malorolnického a venkovského lidu (agrárníci) a do dnešních dnů fungující komunistická strana. Pro masové strany tehdejší
doby je charakteristická nejen početná členská základna, ale zejména propracovaná organizační struktura a fungující stranický aparát...


3 otázky pro...
Stanislava Balíka
...Ve specifickém českém prostředí s jednou zcela dominantní levicovou stranou (ČSSD), druhou menší stranou extrémně levicovou (KSČM), vlastně nevím, jaké levicové voliče chce KDU-ČSL oslovovat. Resp. proč by měli tito voliči namísto ČSSD, která jim slíbí téměř cokoli (a bohužel bez ohledu na realitu se to možná pokusí i uskutečnit), volit KDU-ČSL. Vychází mi z toho, že je-li někde prostor pro KDU-ČSL, je to prostor středu a pravého středu...

Jana Kubáčka
...KDU-ČSL by se měla více soustředit na obhajobu práv normálních, slušných, pracovitých občanů, kteří jsou v současnosti přehlíženi velkými stranami. ODS je v současnu spojencem spíše velkokapitálu, velkých měst a velkých firem, odmítá si připouštět sociální potřeby běžného občana. ČSSD se naopak soustřeďuje pouze na sociální klienty, na nekonečné sociální dotace a platby, nehledě na jejich smysluplnost, efektivitu a motivaci pro jedince...

Ladislava Cabadu
Snaha Josefa Luxe o „rozkročení ve středu“, charakterizovaná v polovině 90. let lákáním a příchodem zjevně „nekřesťansky“ orientovaných politiků zejména z Občanského hnutí (mj. Petr Pithart či Martin Bursík), byla po odchodu tohoto politika utlumena a posledních deset let lze chápat především jako léta hledání rovnováhy mezi křesťansko-demokratickým (s větší náklonností k pravici) a křesťansko-sociálním (s větší náklonností k levici) proudem...

Petra Nováčka
Křesťanskodemokratická strana programově dobře "posazená" a vybavená důvěryhodnými osobnostmi by část těchto potenciálních "středových"voličů mohla oslovit. Otázkou je, na čí vší úkor a s jakými následky...

Ke stažení: IPES-8_web.pdf