Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Jak proběhl seminář "Globalizace a hospodářská politika vlád"

24. 11. 2009, autor: Marie Jílková
V pátek 6. listopadu se historické prostory Poslanecké sněmovny nestačily divit: diskutovalo se zde totiž se zápalem nad tématem zcela současným a aktuálním – Globalizace a její dopady. Vystoupení vysoce odborně ceněných řečníků Tomáše Evana (Christian College), Pavla Kohouta (Partners a.s.) a Martina Kupky (ČSOB) mělo možnost si vyslechnout více než 50 účastníků semináře. Program uzavřela diskuse na téma regulace hazardu v globální společnosti. Na další seminář jste zváni 4.12.2009.


Seminář „Globalizace a hospodářská politika vlád“ je, po pilotním dílu, jež proběhl před letními prázdninami, prvním ze sérií každoměsíčních seminářů, které čerpají z hodnotové orientace KDU-ČSL. Na další pokračování jste zváni již 4. prosince 2009 (s tématem sociálně-tržní hospodářství).

Úlohy úvodního řečníka se v pátek 6. listopadu zhostil Tomáš Evan. Definoval pojem globalizace a zasadil jej do kontextu světových dějin i ekonomického vývoje 19. a 20. století.

„Co je vlastně globalizace a k čemuje dobrá?“ – takovou otázku si položil na úvod svého vystoupení Pavel Kohout a navázal tak na svého předřečníka. Jedním z hlavních témat jeho prezentace bylo historická a současná role státu na straně jedné a nadnárodních korporací na straně druhé. Vyjádřil se také k od úst k ústům předávané tezi, že řada korporcí má v dnešní době mnohonásobně větší moc než státy, kterou označil – na základě empirických dat – za silně nadnesenou. V rámci tohoto tématu se dotkl i velmi diskutované oblasti investičních pobídek. Druhá část přednášky patřila vysoce aktuálnímu a palčivému problému – nedávné finanční krizi a po ní následující ekonomické recesi, která zachvátila světové hospodářství.

Martin Kupka – hlavní ekonom ČSOB – se podíval na fenomén globalizace skrze bankovní brýle a očima finančníka. Jedna z prvních otázek, kterou nastolil, zněla zda se globalizace může nějakým způsobem měřit – a nabídl několik alternativ. Pak se již zaměřil na dopady finanční krize v globalizovaném světě, například na změny v proudění kapitálových toků. Ačkoli jeho příspěvek končil v relativně optimistickém tónu, nezapomněl ani na otazníky, které po sobě nedávné události zanechaly – kromě jiného schodky státních rozpočtů, potřeba nové regulace finančních trhů nebo hrozba zavedení opětovného ekonomického a národního protekcionismu.

Třebaže se experti nemusí shodnout na původu a podstatě fenoménu globalizace, je jasné, že svět kolem nás se mění. Je to zejména rozvoj informačních a komunikačních technologií, který činí dříve nemožné záležitostí vteřin, ale také mnoho dříve záležitostí dříve jednoduchých podstatně komplikuje. Jednou z nich je regulace hazardu, která je dlouhodobě jednou z programových priorit KDU-ČSL.

Proto po třech teoretičtějších přednáškách následoval po přestávce přednáška čtvrtá, věnovaná právě regulaci hazardu. Jednním z nejužitečnějších informačních zdrojů, uvažujete-li o jakémkoli státoprávním kroku, jsou podobné úpravy v zahraničí. Přehled o regulaci hazardu v jeho různých podobách na základě zprávy Evropské asociace loterií přišla odprezentovat paní Markéta Štěrbová.

Za Institut politických a ekonomických studií a Christian College děkujeme všem účastníkům za důvěru a těšíme se jak na ně, tak na další zájemce, na dalším pokračování této série seminářů nebo na jiné z připravovaných vzdělávacích akcí.


Prezentace ze semináře naleznete na tomto odkazu:

seminář Globalizace a hospodářská politika vlád