Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Proběhl seminář Společné dobro v politické filosofii a hospodářské politice

15. 02. 2010, autor: Marie Jílková
Proběhl seminář Společné dobro v politické filosofii a hospodářské politice
V pátek 12. února proběhl další z řady pravidelných hodnotových (programových) seminářů – tentokrát na téma Společné dobro v politické filozofii a hospodářské politice. Pozvání přijali vzácní hosté, odborníci z řad filosofů, výzkumníků v oblasti společenských věd a ekonomie, jmenovitě: JUDr. Bedřich Vymětalík, PhDr. Roman Míčka, Th.D. a Doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.


Úvodním slovem byl pověřen dr. Vymětalík. Představil koncept společného dobra a jeho principy zejména z křesťanského pohledu a připomněl, že v průčelí budovy, kde dnes zasedá český parlament, je nápis: Salus rei publicae suprema lex esto - to znamená Blaho obce budiž nejvyšším zákonem – citát inspirovaný již starým Římem. V další části svého příspěvku se snažil zodpovědět na některé další polemické otázky, zejména zda lidstvo potažmo jednotlivec v dnešnímsvětě společné dobro potřebuje a proč.

Jako druhý vystoupil dr. Roman Míčka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Asi nejprovokativnější přednáška v rámci semináře nejprve sumarizovala zmínky o společném dobru v sociální nauce církve (principy křesťanské etiky aplikované na život společnosti) a posléze na těchto základech vedla polemiku ve smyslu zda a nakolik se má tato nauka objevit v programu (křesťanské) politické strany a jaký je v tomto smyslu úkol kazatelů, občanů a politiků. Příspěvek vzbudil vzrušenou, ale vysoce kultivovanou diskusi, která dle mého názoru mohla být velkým přinosem pro všechny účastníky semináře.

Posledním řečníkem únorového semináře byl doc. Marek Loužek zastupující společenské vědy obecně a ekonomii zvláště. Nejprve připomenul různé koncepty společného dobra v myšlení filosofů od antiky až po moderní filosofii, od 19. do svého přehledu zahrnul i teoretiky ekonomie. Velký prostor a důkladnost věnoval legendárnímu Adamu Smithovi, škole veřejné volby a dalším. Nosnými tématy byly (zdánlivý) rozpor mezi trhem s společným dobrem a také různé druhy postupu státu (politiků) ve jménu společného dobra.